Uvodni profil u vašem životopisu ima ključnu ulogu – privlači pažnju poslodavca, stvara prvi dojam i daje pregled vaših najvažnijih kvalifikacija. Ovaj sažeti dio treba da bude intrigantan, informativan...
Isticanje vještina u životopisu ključno je kako biste poslodavcu pružili jasan uvid u svoju stručnost i kako biste se izdvojili među drugim kandidatima. Međutim, samo nabrajanje vještina nije dovoljno...