moj posao
  • 8 siječnja, 2023
  • Ivan Anic
  • 0

Otvorena molba za posao je pismo ili e-mail koji se šalje potencijalnom poslodavcu kada nema objavljenih radnih mjesta, ali ste zainteresirani za rad u kompaniji. To je prilika da se predstavite poslodavcu i prezentirate svoje vještine i iskustvo.

Da biste napisali otvorenu molbu za moj posao, trebali biste slijediti neke osnovne smjernice:

  • Izaberite pravu osobu: Utvrdite koja je osoba najprikladnija za primanje vaše molbe. To može biti voditelj odjela ili član uprave.
  • Pripremite osnovne informacije: Pripremite svoje osobne podatke, kao što su ime, prezime, kontakt podaci, radno iskustvo, obrazovanje i vještine.
  • Napišite uvodno pismo: U uvodnom pismu, predstavite sebe i navedite razlog za šaljete molbu. Recite zašto vas zanima rad u kompaniji i kako vaše vještine i iskustvo odgovaraju poslovima koji se obavljaju u kompaniji.
  • Napišite završno pismo: U završnom pismu, zahvalite se na pažnji i navedite kontakt podatke kako bi se poslodavac mogao javiti. Uključite i datum kada ćete biti dostupni za razgovor.
  • Pročitajte i ispravite: Pročitajte pismo i provjerite gramatiku i pravopis. Ako je moguće, dopustite nekom drugom da pročita vašu molbu kako bi se uvjerili da je sve u redu.
  • Prilagodite: Ne šaljite istu molbu svima, uvijek se trudite prilagoditi sadržaj prema konkretnom poslodavcu i poslu koji tražite.

Primjer otvorene molbe za moj posao:

Subject: Otvorena molba za posao – (Ime i prezime)

Poštovani g./gđo. (Ime poslodavca),

S radošću Vam šaljem ovu molbu za posao u Vašoj prestižnoj kompaniji. Zaista sam impresioniran/a (ime kompanije) i rado bih pridonio/la (naziv pozicije) u vašem timu.

Imam (broj godina) godina iskustva u (naziv posla) i smatram da moje vještine mogu ponuditi svjež pristup i kreativne ideje za rješavanje problema, te sam sposoban/na raditi u timu i preuzimati odgovornost. Svoje radno iskustvo stekao/la sam radom u (naziv prethodne kompanije) kao (naziv pozicije) gdje sam uspješno vodio/la (naziv projekta/posla) i dostigao/la (postignuća).

Obrazovanje: (naziv fakulteta/škole), (stručni smjer)

Vjerujem da mogu doprinijeti vašoj kompaniji te da moje vještine i iskustvo odgovaraju poslovima koji se obavljaju u kompaniji. Rado bih se susreo/la s vama za razgovor o mogućnostima rada i kako mogu pridonijeti vašem uspjehu. Molim vas da me kontaktirate na (broj telefona/e-mail) i ja ću biti dostupan/na za razgovor od (datum).

Unaprijed se radujem vašem odgovoru i hvala vam na pažnji.

S poštovanjem,

(Ime i prezime)

Napomena:

Ovo je samo okvirni primjer, molba se treba prilagoditi poslu i kompaniji za koji se aplicira i biti personalizirana. Uključite i informacije koje su relevantne za posao i koje će vas predstaviti u najboljem svjetlu.

Uz otvorenu zamolbu, sredite i CV

Vaša se aplikacija za moj posao sastoji od životopisa i zamolbe.  Čak i ako vam se čini da imate pristojan CV, razmislite ponovno. Ako već niste, ovo je pravi trenutak da kreirate nekoliko prilagođenih CV-a za različite profile poslova na koje se javljate. Važno na početak, manje važno na kraj i ne pretjerujte sa stvarima koje poslodavcu neće značiti apsolutno ništa.  Ponekad pravila postoje da bi se kršila – ako vaš posao ili osobnost to ne dozvoljava, ne morate imati strogi Europass CV niti ‘stati’ na jednu stranicu životopisa, no onda to argumentirajte sadržajem.